SPØRSMÅL OG SVAR

Produksjonskode EGEN

Annonser som SNOAP skal produsere fra bunnen av. Leveres elektronisk med ferdig manus, logo, maler etc.

Produksjonskode DELVIS

Ferdig materiell der det kun skal byttes ut en pris, dato etc.

Produksjonskode FERDIG

Feilfrie annonser i PDF-format, i korrekt størrelse ihh til ordre.

Produksjonskode Kreativ/forslagsproduksjon:

SNOAP lager forslag til annonse på bakgrunn av informasjon fra kunde/annonsør, der kunde og annonsør får mulighet til å være med å justere underveis.

Hva skjer dersom jeg ikke får levert materiell i tide?

Vi skal produsere alle annonser og har et ekspresstilbud. Dette koster 1.000 kr. og må avtales med koordinator og godkjennes av bestiller.

Hvilke åpningstider har dere?

Vi har åpent fra kl. 08:00 til 15:30 mandag til fredag.

Hva skjer dersom kunden trenger mer enn 2 korrekturer?

Dersom dette skyldes en feil hos oss, sender vi så mange korrekturer det trengs – dersom dette skyldes at kunden ikke får bestemt seg, vil vi fakturere timepris for tiden det tar. 15 minutter er minimum.

Hva skal jeg gjøre hvis booking-systemene svikter?

Dersom booking-systemene ikke virker, bruk rutiner for «kravspesifikasjon papir – andre kunder»