KRAVSPESIFIKASJON PAPIR

Gjelder brukere av AdDepot

 • Selger er ansvarlig for at alt materiell leveres komplett og knyttes til ordre i AdDepot. «Manuskript/skisser» skal være lettfattelig, tydelig og skal kun inneholde relevant informasjon for å kunne produsere annonsen.
 • Tekst , bilder og evt, skisser lastes opp som vedlegg til bestillingen i AdDepot. Manus og evt. tilføyelser ønskes i samme dokument. Unngå å dele opp manus i flere dokumente. Evt. tilføyelser i etterkant ønskes også samlet opp i samme dokument.
 • Tekst leveres som word-fil. Små tekstmengder uten spesielle krav til uthevinger etc. kan skrives i info-feltet på ordren. «Copy instructions»
 • Stikkord: F.eks «se matr. id nr 460687 for logo/oppsett», eller henvisning til samme annonse som skal rykkes inn på nytt, skrives inn i «Catchline»
 • Bilder leveres som JPG, PNG eller PDF i høyest mulig oppløsning. Skal bilder eller annet materiell/annonser hentes i webarkiv, er det selgers ansvar å sørge for
  korrekt link til arkivet. Alternativt henter selger selv bilder, materiell/annonser som lastes opp som vedlegg i AdDepot. «Noen tips om god bildekvalitet»
 • Dersom materiell ikke er levert korrekt, vil selger bli varslet og produksjon satt på vent til ordre er levert komplett.
  Sett annonsen til kan produseres når bestillingen er komplett.
 • Det er viktig, at riktig «produksjonskode» velges ved bestilling. (DELVIS, EGEN, FERDIG, KREATIV)
 • Korrektur til kunde besørges av SNOAP dersom det er bestilt i AdDepot.
  Korrekt e-postadresse må følge med ordren, helst i «Proof Email» feltet, evnt. i notatfeltet.
  Dersom mobilnummer til kunden er lagt inn på kundekortet, vil kunden motta sms når korrekturen er klar.
 • Det henvises til å respondere/gi tilbakemelding på korrektur via vårt korrektursystem.
  Unngå å send svar på mail direkte til den enkelte produsent. Komplett brukermanual på hvordan
  man benytter korrektursystemet, finnes på SNOAP sin hjemmeside. «Hvordan bruke korrektursystemet»
 • Selger har ansvar for at all kontaktinformasjon er korrekt i AdDepot.
 • SNOAP skal produsere annonse og levere korrektur til kunden innen 48 timer.

Gjelder andre kunder

 • Annonser skal bestilles via post@snoap.no og inneholde all relevant informasjon
  som trengs for å produsere annonsen etter annonsørens ønske, dette inkluderer;
  elektronisk manus, alt materiell som bilder, logoer, maler etc.
  Samt kontaktinformasjon til selger og annonsør – både e-post og mobilnummer.
  Henvisning til tidligere jobber produsert i SNOAP godtas.
 • Emnefeltet i e-posten skal inneholde «Kundenavn – annonsørens navn – dato for publisering»
 • SNOAP overleverer annonsen ferdig produsert i PDF-format til kunde når korrektur er godkjent og annonsen er ferdig.
 • Korrektur blir sendt til kunde senest 48 timer etter mottatt komplett materiell.
 • SNOAP har som regel at det sendes maks 2 korrekturer innenfor avtalt pris.
 • SNOAP benytter InDesign som produksjonsverktøy.