ANNONSEFRISTER / STAVANGER AFTENBLAD

DIGITAL

JPG, PNG, GIF

Klokken 12:00 fem virkedager før innrykk

HTML5 og avanserte løsninger

Klokken 12:00 syv virkedager før innrykk

PRINT

Ferdig produsert

Klokken 11:00 virkedagen før innrykk

Delvis produsert

Klokken 10:00 virkedagen før innrykk

Egen produsert

Klokken 16:00 tre virkedager før innrykk

Dødsannonser

Klokken 14:00 virkedagen før innrykk

Ferdige dødsannonser

Klokken 16:00 virkedagen før innrykk

Andre rubrikk under 300 mm

Klokken 11:00 virkedagen før innrykk

Pluss magasinet

Bookingfrist fredag klokken 12:00 2 uker før utgivelse (10 virkedager)

Materiellfrist onsdag klokken 12:00 8 dager før utgivelse (8 virkedager)

Bo fredag (førtrykk)

Produksjonannonser klokken 10:00 to virkedager før innrykk

Ferdigmateriell klokken 09:00 en virkedag før innrykk

Materiellfrist klokken 10:00 en virkedag før innrykk

INFO FRA SNOAP

Ferdige annonser: Ingen korrektur

Delvis produksjon/Egen produksjon: Kl. 15:00 to virkedager før innrykk eller 48 timer etter at materiell er mottatt fra kunde

Dødsannonser: Fortløpende

Leverandør har som regel at det sendes maks 2 korrekturer.


Frist for levering av ferdig annonse til kunde for ombrekk kl. 11:00 virkedagen før.