ANNONSEFRISTER / FÆDRELANDSVENNEN

DIGITAL

JPG, PNG, GIF

Klokken 12:00 fem virkedager før innrykk

HTML5 og avanserte løsninger

Klokken 12:00 syv virkedager før innrykk

PRINT

Ferdig produsert

Klokken 10:00 virkedagen før innrykk

Delvis produsert

Klokken 10:00 virkedagen før innrykk

Egen produsert

Klokken 15:30 to virkedager før innrykk

Dødsannonser

Klokken 14:00 virkedagen før innrykk

Bilag

Klokken 14:30 seks virkedager før innrykk

Kampanje

Klokken 14:30 fire virkedager før innrykk

God helg

Onsdag klokken 12:00 åtte virkedager før innrykk

BOLIG

Se fristene her

INFO FRA SNOAP

Ferdige annonser: Ingen korrektur

Delvis produksjon/Egen produksjon: Kl. 15:00 to virkedager før innrykk eller 48 timer etter at materiell er mottatt fra kunde

Dødsannonser: Fortløpende

Leverandør har som regel at det sendes maks 2 korrekturer.


Frist for levering av ferdig annonse til kunde for ombrekk kl. 11:00 virkedagen før.