ANNONSEFRISTER / BERGENS TIDENDE

DIGITAL

JPG, PNG, GIF

Klokken 12:00 fem virkedager før innrykk

HTML5 og avanserte løsninger

Klokken 12:00 syv virkedager før innrykk

PRINT

Ferdig produsert

Klokken 11:00 virkedagen før innrykk

Delvis produsert

Klokken 11:00 virkedagen før innrykk

Egen produsert

Klokken 16:00 tre virkedager før innrykk

Dødsannonser

Klokken 13:00 virkedagen før innrykk

Lørdagsmagasinet

Klokken 11:00 fem virkedager før innrykk

Hus og hjem magasinet fredag

Onsdag klokken 15:00 samme uke som innrykk

INFO FRA SNOAP

Ferdige annonser: Ingen korrektur

Delvis produksjon/Egen produksjon: Kl. 15:00 to virkedager før innrykk eller 48 timer etter at materiell er mottatt fra kunde

Dødsannonser: Fortløpende

Leverandør har som regel at det sendes maks 2 korrekturer.


Frist for levering av ferdig annonse til kunde for ombrekk kl. 11:00 virkedagen før.