ANNONSEFRISTER / AFTENPOSTEN

DIGITAL

JPG, PNG, GIF

Klokken 12:00 fem virkedager før innrykk

HTML5 og avanserte løsninger

Klokken 12:00 syv virkedager før innrykk

PRINT

Ferdig produsert

Klokken 11:00 virkedagen før innrykk

Delvis produsert

Klokken 10:00 virkedagen før innrykk

Egen produsert

Klokken 13:00 tre virkedager før innrykk

Egen produsert dødsannonser

Klokken 12:00 virkedagen før innrykk

Ferdig produsert dødsannonser

Klokken 12:00 virkedagen før innrykk

Bryllup

Klokken 09:00 virkedagen før innrykk

Andre rubrikk

Klokken 12:00 to virkedager før innrykk

Korrektur annonser

Klokken 11:00 tre virkedager før innrykk

Linjeannonser

Klokken 11:00 to virkedagen før innrykk

Weekend

Søndagsavis – Fem virkedager før innrykk

Lørdagsavis – Tre virkedager før innrykk

A-magasinet

Klokken 09:00 syv virkedager før innrykk

INFO FRA SNOAP

Ferdige annonser: Ingen korrektur

Delvis produksjon/Egen produksjon: Kl. 15:00 to virkedager før innrykk eller 48 timer etter at materiell er mottatt fra kunde

Dødsannonser: Fortløpende

Leverandør har som regel at det sendes maks 2 korrekturer.


Frist for levering av ferdig annonse til kunde for ombrekk kl. 11:00 virkedagen før.