Målet er å bygge et så høy tårn som mulig av spagetti, teip og tråd. På toppen skal det festes en marshmallow.
Målet med øvelsen var å visualisere at det å bygge litt og litt med justering underveis, er bedre enn å planlegge alt ferdig før en begynner å bygge – for så å sjekke om tårnet tåler marshmallowsen til slutt.
Små evolusjoner er bedre enn store revolusjoner. Vi håper å kunne overføre dette til forbedringsarbeidet i SNOAP der vi benytter LEAN metodikken for å bli litt bedre hver dag!