I uke 50 gjennomførte SNOAP LEAN Kick off i samarbeide med LEANovasjon.
SNOAP skal gjennomføre verdistrømsanalyser av alle arbeidsoperasjoner for å sikre at vi ikke bruker tid
på aktiviteter som ikke gir verdi for våre kunder. Dette er et ledd i vår visjon om bli effektive og kvalitetsbevisste.
Vi skal jobbe målbevisst med dette gjennom våren 2014 og alle ansatte blir involvert i prosessene.