Frank Stig Jensen bestod svenneprøven!

Frank Stig Jensen bestod svenneprøven for avis med glans fredag 23. mai.
Oppgaven var å lage et 6 siders reisebilag om Vietnam.

SNOAP gratulerer!