DIGITALT ANNONSEMOTTAK

Felles digitalt annonsemottak for annonser til trykk i avis og magasiner.

Merk at alle annonser må leveres via NADA.

Ved spørsmål eller henvendelser, kontakt dam@snoap.no mellom kl. 08.00-15.30.

DISSE TAR VI IMOT ANNONSER FOR

Aftenposten

Bergens Tidende

Fædrelandsvennen

Stavanger Aftenblad

Lister

Lindesnes Avis

NADA er et datterselskap av Mediebedriftenes Landsforening og fungerer som verktøy til sending, kvalitetssjekk og fargekonvertering for mer enn 200 norske aviser og magasiner. Levering av annonser via NADA reduserer risikoen for feil i forhold til bruk av e-post.

Hvordan unngå blokkerende feil i NADA

NADA kvalitetssjekker filene som skal sendes og tillater ikke alvorlige feil som bruk av RGB farger til avis og bilder som inneholder icc-profiler. Unngå blokkerende feil i NADA ved å bruke rett PDF-profil i InDesign Lager du ikke annonsen selv men har en ferdig pdf kan du unngå blokkerende farge-feil ved å starte din sending med å klikke på Fargekonvertering

Registering

Det er gratis å bruke Nada til sending og fargekonvertering, men for å sende filer må du registrer deg: Klikk på sending (blå knapp) og klikk så på knappen «Registrering». Fyll ut påkrevede felter og du er klar til å bruke NADA!

Sending av filer

Klikk den blå knapp på NADA.no eller gå dirkete til www.nada.no/cgi-bin/WebObjects/NADAexpress

 • Fyll inn brukernavn og passord og trykk på «Materiallsending».
 • Klikk på knappen «Bla gjennom …». og velg annonsen du skal sende.
 • Klikk så «Sjekk PDF til avis» (eller «Sjekk PDF til magasin» om det er en magasinannonse)

 • Du får nå en rapport som viser feil og advarsler vedr. annonsen:

nada2

check_greenEr knappen grønn er alt ok og du kan gå videre: klikk på «Følgeseddel»

 

check_yellowEr knappen gul er det ting i annonsen som kan gi problemer for trykkvaliteten. Les hjelpetekstene og vurder om der er ting du vil/kan endre før du sender annonsen. Er du i tvil så send annonsen på Nada og sendt samtidig en mail til dam@snoap.no hvor du ber oss sjekke filen. Gule advarsler som det absolutt bør reageres på:  «Svart tekst med Cyan, Magenta og Gul i tillegg»  «Passmerkefarget tekst inne i annonsen»

check_redEr knappen rød kan annonsen ikke sendes. Vanligste årsak er at annonsen inneholder icc-profiler som ikke er tillatt ved sending via NADA. Enkleste måte å unngå dette og mange andre blokkerende feil er å bruke rett profil og oppsett ved eksport fra InDesign eller andre programmer. Alternativ kan du bruke NADAcmyk når du skal sende annonse.

Utfylling av følgeseddel

 • Når du har klikketpå «Følgeseddel» får du fra dette bilde:

 • Velg først den eller de aviser du vil sende til
 • Annonsetittel må fylles ut – velg en tittel som samsvarer med bestiller av annonsen
 • Innrykksdatoer bør angis – merk alle datoer dersom annonsen skal inn flere ganger
 • Medieordrenr – har du fått Materiell ID fra selger på avisen påføres dette her. Annonsen vil da automatisk bli lagt inn på ordren og risikoen for feil minimeres.
 • Byrårekvisisjonsnr er ditt interne nr– dersom du ikke har angitt Medieordrenr må vi legge inn annonsen manuelt på din ordre – et byrårekvisisjonsnr kan hjelpe oss med å finne rette ordre.
 • Publikasjon angis bare dersom annonsen er til et særlig bilag utenom den vanlige utgave av avisen.
 • Plassering, Format og Pris skal ikke fylles ut – om disse skal forandres i forhold til bestilling må selger kontaktes innen annonsen sendes.
 • Klikk til slutt «Send fil». Er du i tvil om du har sendt en annonse kan du gå til «Tjenestemeny» og «Brukerhistorie» for å se alle annonser du har sendt.

Sende til flere aviser samtidig

 • Klikk på linken Tabellbasert på følgeseddelen og du får dette bilde:

nada4

 • Velg avisene du vil sende til og fyll så ut med Annonsetittel, Innrykksdatoer og de andre felter som ovenfor. Det er ingen felt til Medieordrenr, så det må angis i feltet Byrårekvisisjonsnr i stedet.

Mer info

NADA.no finner du en mengde informasjon og nyttige tips om produksjon av annonser og om fargestyring.
Har du ytterligere spørsmål, så kontakt oss på dam@snoap.no

NADA tillater ikke bruk av rgb-farger og icc-profiler i annonser til avis. Bruker du standard innstiller ved eksport fra InDesign vil du derfor oppleve at din annonse ikke kan sendes.

Har du ikke denne muligheten, så start din sending på NADAcmyk:

 • Velg fil og klikk på knappen «CMYK»

nada5

 • Fyll inn brukernavn og passord. Klikk «Lagre»

nada6

 • Trykk «NADAexpress» og logg deg inn

nada7

 • Velg annonsen fra NADAbox-menyen og du kan nå fortsette sendingen.

nada8

For optimal kvalitet – og for å kunne sende via NADA må PDF’en eksporteres på rett vis fra f.eks. InDesign.

 • Velg først PDF/X-1a:2001 som PDF Preset

eksport1

 • Velg ISOnewspaper26v4 som Destination hvis du skal lage annonse for avis
  eller profil for magasin hvis du skal lage annonse for magasin.
 • Compression: 200 dpi er optimal oppløsning for avis og 300 dpi er optimal for magasin.
 • Marks and Bleeds:
  ALDRI merker eller utfall på avisannonser.
  ALLTID 5 mm utfall på magasinannonser, men merker trengs ikke.
 • Klikk «Save Preset» om du ønsker å lagre eksport-profilen.

For best mulig fargegjengivelse bør du bruke rett fargeprofiler når du redigerer bilder og eksporterer til PDF.

Alle norske aviser bruker ISO 12647-3 standarden
CMYK-profil : ISOnewspaper26v4.icc
Gråtoneprofil: ISOnewspaper26v4_gr.icc
Punktstigning: 25 %

Weekend-magasinene bruker disse:
Omslag: MWC-profil,  14% punktstigning
Innhold: LWC profil, 16% punktstigning

Du kan lese mer om fargestyring på NADA sine sider.

Farger: Bruk alltid rett fargeprofil (ISOnewspaper26v4 til avis) og konverter til cmyk før annonsen sendes.

Passmerker og utfall: Det må ikke være passmerker eller utfall på annonser til avis.
(Merk at annonser til magasiner MÅ ha 5 mm utfall.)

Oppløsning: Bilder bør ha en oppløsning på 200 dpi i 1/1-størrelse. Større oppløsning har ingen hensikt, mindre oppløsning vil gi dårlig kvalitet på trykk.

Tekst-størrelser: Minimum tekststørrelse 8 pkt. Negativ (hvit) tekst 10 pkt og halvfet. Liten/mager tekst gror mye i trykkprosessen, og blir lite lesbar.

Svart tekst: Tekst som skal framstå som svart må alltid være 100 % svart og ikke inneholde CMY-farger. Dette for å fjerne risikoen for synlig mispass.

Logoer i bitmap: Svarte logoer og qr-koder som er laget i Photoshop som bitmap-bilde må konverteres til gråtoner for å fjerne risikoen for synlig mispass.

Bilder i svart/hvitt bør ha god kontrast mellom lyse og mørke partier.

Rasterfelt: Minimum raster på mottatt materiell er 7%. Maksimum raster på mottatt materiell er 90%. Fargebunner eller gråtonebunner med tekst bør være minimum 10% og maksimum 20%. Bunner med negativ (hvit) tekst bør ikke være under 40%, gule bunner bør ikke være under 20%.

Strektykkelse: Anbefalt minste strektykkelse er 0,10 mm. Anbefalt minste strektykkelse på negativ (hvit) strek er 0,15 mm.

Rett størrelse: Pass på ikke å bytte om på høyde og bredde! Vær også oppmerksom på at det er ulike formater på tekstsider og annonsesider. Du finner alle størrelser på modulkartene.

Det er viktig at leveringsfrister overholdes. Ved levering etter fristen garanterer vi ikke at annonse kommer på trykk.

Du må forholde deg til de friste du har fått fra selger.

Derutover gjelder disse generelle frister:

Avisannonser:
Dagen før innrykk kl. 11.00
For innrykk lørdag, søndag og mandag vil det si fredag kl. 11.00

Magasinannonser:
Onsdag uken før kl. 09.00

Merk at alle annonser må leveres via NADA